פירוט הקורסים

קורסים
ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח

לימודי התאר הראשון

קורסים מבואיים ללימודי מדעי הרוח חובה בשנה א' (מסגרת 666)

יש לבחור בקורס אחד בלבד מהקורסים הבאים:

0662101101 - מבוא למחשבה הומאניסטית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יקותיאל שהםסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00גילמן326

או

0662130801 - לפרוץ את הגבולות: מבוא לרב-תחומיות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נועה גדי
ד"ר ירון כהן צמח
סמסטר א'שיעורד'14:00–16:00גילמן326

או

0662312501 - עובדות ופרשנות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' שי פרוגלסמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00גילמן326

או

0662175701 - חשיבה ביקורתית: תיאוריה ומעשה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר איתי שנירסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00גילמן326

תרגילי "כתיבה אקדמית" - חובה בשנה א'

לבחור אחד מתרגילים אלה:

0662101002 - כתיבה אקדמית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נועה גדיסמסטר א'תרגילג'10:00–12:00גילמן317

0662101003 - כתיבה אקדמית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר טל קוגמן סמסטר א'תרגילד'08:00–10:00גילמןא361

0662101004 - כתיבה אקדמית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גלית ולנרסמסטר א'תרגילד'16:00–18:00גילמןא362

0662101005 - כתיבה אקדמית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גבע שרוןסמסטר א'תרגילה'12:00–14:00גילמןא362

0662101006 - כתיבה אקדמית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רוני רצ'קובסקיסמסטר ב'תרגילא'16:00–18:00גילמןא362

0662101008 - כתיבה אקדמית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עידן שמעוניסמסטר ב'תרגילג'14:00–16:00גילמןא362

0662101009 - כתיבה אקדמית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יובל גוז'נסקיסמסטר ב'תרגילה'10:00–12:00גילמןא362

0662101010 - כתיבה אקדמית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גבע שרוןסמסטר ב'תרגילה'12:00–14:00גילמן320 ע"ש אלקוב

שיעורי בחירה/חובה בהקבצים

להלן קורסי התכנית הרב תחומית בלבד

קורסי החוגים מפורסמים בחוגים הרלוונטיים

קישור לקורסי ההקבצים הרלונטיים מופיע בכל הקבץ בנפרד

0662263001 - אתיקה עסקית ואחריות תאגידית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מישורי דניאלסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00גילמן280

0662145001 - מבוא לרטוריקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ננה אריאלסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00גילמן326

0662262401 - מלנכוליה - מבט מהפסיכואנליזה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אלון יפהסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00גילמן326

0662312101 - העתיד הוא העבר: היסטוריה, פילוסופיה, ועתידנות טכנולוגית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר וייסמן כרמלסמסטר א'שיעורא'16:00–18:00גילמן326
  • סגור בפני מי שלמד את הסמינר הסינגולריות מתקרבת

0662225901 - העיתונות החרדית, המודרנה והאינטרנט - מסע בין עבר להווה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יובל חרוביסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן361

0662196201 - תרבות וקוגניציה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רונן סלמן צדקהסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן326

0662225501 - סדנת רטוריקה מעשית - לתלמידים החל משנה ב' בלבד

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ננה אריאלסמסטר א'סדנהב'10:00–12:00גילמן458 חדר עיון ע"ש

0662262101 - אבות ובנות בספרות העברית העתיקה והחדשה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' דרור בורשטייןסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן326

0662224501 - ילדים יקרים: אספקטים כלכליים בגידול ילדים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר פפרמן טליהסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן326

0662141801 - החתול של פרויד: תמורות בפסיכואנליזה בת זמננו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גד בן שפרסמסטר א'שיעורג'08:00–10:00גילמן326

0662209401 - מיתוסים בראי הפסיכואנליזה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מעין מזורסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00גילמן281

0662262001 - ניהול אתוס ותיקון תדמית של אישי ציבור במרחב הציבורי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר קרן סדוןסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן280

0662261701 - פרויד: אדם ללא נחת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' שי פרוגלסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן282

0662101301 - מבוא לספרות ילדים ותרבות הילד

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רימה שיכמנטרסמסטר א'שיעורג'14:00–18:00גילמן281

0662224601 - הגות כלכלית בת זמננו - מליברליזם לניאו-ליברליזם

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ירון כהן צמחסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן282

0662101101 - מבוא למחשבה הומאניסטית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יקותיאל שהםסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00גילמן326

0662262801 - מיתוס פנטזיה ואגדה בתרבות היהודית המודרנית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אביב לבנתסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן282

1843062101 - סוגיות בהיסטוריה של האינטרנט:טכנוטופיה כתרבות אמריקאית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אלחנתי משהסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00

0662225401 - רטוריקה ויזואלית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד''ר שרון אביטלסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן281

0662261301 - יאנוש קורצ'אק ומהפיכת זכויות הילד

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אביב לבנתסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן317
  • סגור בפני מי שלמד את הקורס "כאשר אשוב ואהיה קטן"

0662125101 - "הפגיעה השלישית"- דמות האדם בראי הפסיכואנליזה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יוסף טריאסטסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00גילמן282

0662130801 - לפרוץ את הגבולות: מבוא לרב-תחומיות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נועה גדי
ד"ר ירון כהן צמח
סמסטר א'שיעורד'14:00–16:00גילמן326

0662261901 - עבודת צוות - סדנה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר תובל עתליהסמסטר א'סדנהד'16:00–18:00גילמן319א ע"ש אלקוב

0662224701 - כלכלת השיתוף: סייבר וחברה בעידן גלובאלי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עופר נורדהיימר נורסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00גילמן326

0662118001 - זהות בעולם המודרני

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נועה גדיסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00גילמן282

0662262501 - דגמים של יזמות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ירון כהן צמחסמסטר א'שיעורד'18:00–20:00גילמן326

0662262301 - לנצל את הלב כדי לנצח את המוח: תפקידו של הרגש באומנות השכנוע

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נדיה אליססמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן326

0662175601 - תולדות מדינת הרווחה האירופית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אפרים דוידיסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00גילמן326

0662260701 - משחקי מחשב - היסטוריה ותיאוריה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רנארד גלוזמןסמסטר א'שיעורה'16:00–18:00גילמן326

סמינריונים

מותנה בציון חיובי בכתיבה אקדמית ובקורס המבוא במסגרת 666

0662312601 - תרבות אלגוריתמית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר וייסמן כרמלסמסטר א'סמינרג'12:00–14:00גילמן320 ע"ש אלקוב

0662310201 - קוראים פרויד: מהקליניקה לתרבות ובחזרה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ערן רולניק סמסטר א'סמינרד'12:00–14:00גילמןא361

0662305401 - סוגיות נבחרות בהיסטוריוגרפיה של הפסיכואנליזה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ערן רולניק סמסטר א'סמינרד'14:00–16:00גילמןא361

0662308601 - שלושה מבטים על השיח: פרלמן, ויטגנשטיין ופוקו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' שי פרוגלסמסטר א'סמינרד'14:00–16:00גילמןא317

0662322901 - סוגיות עכשוויות בכלכלה - פרט, חברה וסביבה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יקותיאל שהםסמסטר א'סמינרה'10:00–12:00גילמן455

סמסטר ב'

שיעורי בחירה/חובה בהקבצים

להלן קורסי התכנית הרב תחומית בלבד

קישור לקורסי ההקבצים הרלונטיים מופיע בכל הקבץ בנפרד

0662175501 - קנאביס: דיון ביקורתי על רפואה, חברה ומדע

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מישורי דניאלסמסטר ב'שיעורא'10:00–12:00גילמן280

0662224901 - ביון וויניקוט ותרומתם לפסיכואנליזה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גד בן שפרסמסטר ב'שיעורא'10:00–12:00גילמן326

0662223501 - רטוריקה בחיי היומיום: טיעונים וכשלים*

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ננה אריאלסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00גילמן282
  • סגור בפני מי שלמדו את הקורס "ארגומנטציה בפעולה" בעבר

0662310301 - שיח דיגיטלי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר וייסמן כרמלסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00גילמן326

0662134001 - יצורים פנטסטיים ונפשות אחרות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רונן סלמן צדקהסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00גילמן282

0662224101 - פסיכואנליזה ופילוסופיה צרפתית עכשווית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר חיים דעואל לוסקיסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00גילמן326

0662262701 - סדנת דיבייט - לתלמידים החל משנה ב' בלבד

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר דן להבסמסטר ב'סדנהב'16:00–18:00דן-דוד209

0662312501 - עובדות ופרשנות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' שי פרוגלסמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00גילמן326

0662323301 - חקר הפסיכואנליזה מפרספקטיבה של אהבה ותשוקה ביחסים הטיפוליים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אורנה ראובןסמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00רוזנברג001

0662260601 - פסיכואנליזה ומושג האמת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שלומית גדותסמסטר ב'שיעורב'18:00–20:00גילמן326

0662261801 - פסיכולוגיה יונגיאנית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מעין מזורסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00גילמן307

0662130501 - ניהול במאה ה- 21: מושגים ואתגרים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עידן שמעוניסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00גילמן305

0662261501 - רובין הוד והגנב הנדיב: צדק חברתי בספרות ילדים ונוער

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר חנה לבנתסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00גילמן279

0662224401 - היבטים מתקדמים בפילוסופיה של הניהול

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אלי אילוןסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן280

0662261601 - רטוריקה: נקודת מבט פסיכואנליטית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' שי פרוגלסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00גילמן280

0662103101 - רטוריקה והמסר התקשורתי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ירון כהן צמחסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן326

0662196501 - פוסט פורנוגרפיה ברשת: מין, אהבה וזהות דיגיטליים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עופר נורדהיימר נורסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00גילמן326

0662260401 - אתיקה יישומית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ירון כהן צמחסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00גילמן282

0662211901 - הפילוסופיה של הטכנולוגיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גלית ולנרסמסטר ב'שיעורג'18:00–20:00גילמן282

0662196101 - קפיטליזם במבחן: אנתולוגיה של משברים כלכליים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר חפץ שרוןסמסטר ב'שיעורד'08:00–10:00גילמן326

0662223101 - תרבות זמננו: רעיון המודרניות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נועה גדיסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00גילמן277

0662212901 - האנשים שעשו את האינטרנט: חוזים, הוזים ומהנדסים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר משה אלחנתיסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00גילמן326

0662261001 - הטיפול הפסיכואנליטי בילדים: תאוריה, מחקר ותיאורי מקרה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שולמית מילך-רייךסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00גילמן282

0662262201 - סדנת פרוזה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר יובל שמעוניסמסטר ב'סדנהד'16:00–18:00גילמןא362

0662262601 - לוגיקה בפעולה: תכנון, יזמות ואסטרטגיה במאה ה-21

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דורון אביטלסמסטר ב'שיעורד'18:00–20:00גילמן326

0662196401 - ילדים ויצירתיות: המקרה של המדיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יובל גוז'נסקיסמסטר ב'שיעורה'08:00–10:00גילמן326

0662175801 - אמריקה הלטינית במאה ה-20 והמערכה לצדק חברתי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אפרים דוידיסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00גילמן326

0662207401 - יסודות בניתוח רטורי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נדיה אליססמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00גילמן279

סמינריונים

מותנה בציון חיובי בכתיבה אקדמית ובקורס המבוא במסגרת 666

סמינריון בהיקף של 2ש"ס, יש להשלים 2 ש"ס שיעור בחירה בהקבץ

0662312701 - קריאה בביון: הערות על זיכרון ותשוקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גד בן שפרסמסטר ב'סמינרא'12:00–14:00גילמן320 ע"ש אלקוב

0662312301 - העידן החדש של ארגונים: השפעת הגלובליזציה על ארגונים ואנשים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר תובל עתליהסמסטר ב'סמינרג'10:00–12:00גילמןא317

0662308501 - היסטוריה תרבותית של העיתונות Fake News אז ועכשיו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר משה אלחנתיסמסטר ב'סמינרד'10:00–12:00גילמן455

0662312001 - תורת המחלוקות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יקותיאל שהםסמסטר ב'סמינרה'14:00–16:00גילמןא317
  • זהה לקורס תורת המחלוקות וסגור במפני מי שלמדו בעבר

0662296301 - לקראת קליניקה במדעי הרוח*

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גל הרץ
גב' טל יחזקאלי
סמסטר א'סדנהה'16:00–18:00דן-דוד101
  • הקורס מיועד תלמידי שנה ג' מצטיינים בלבד
  • לפרטים ורישום יש לפנות למרצה הקורס

קורסים משלבי עשייה - מתחברים +

ניתן ללמוד קורס אחד מהרשימה כקורס בחירה

בכל ההקבצים הבין תחומיים

1883010101 - אורח חיים בריא במאה ה-21

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רונית יעקובוביץסמסטר א'שיעורא'16:00–18:00

1883090101 - האתיקה של הביג דטה בעיר החכמה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר פוריאן רוניתסמסטר א'שיעורא'18:00–20:00

1883060201 - גאווה, נידוי ושינוי: החיים הלהט"ביים בעבר ובהווה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עופר נורדהיימר נורסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00

1883060301 - פילנטרופיה ומעורבות אזרחית - בין ניאו ליברליזם לסולידריות חב

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ירון כהן צמחסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00

1883030201 - המצפן הירוק - שיקולים סביבתיים בפיתוח מוצרים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר בלאס ורד סמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00דן-דוד211

1883030101 - יזמות חברתית ופיתוח בר קיימא - כלים ושיטות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר בלאס ורד סמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00דן-דוד102

1883040101 - האתגר הסביבתי של קיום האדם על כדור הארץ

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אבלסון אביגדורסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00דן-דוד101

1883060401 - ילדים ובעלי חיים: סוגיות הסטוריות, חברתיות וחינוכיות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר טל קוגמן סמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00דן-דוד109
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>