אלפון הפקולטה למדעי הרוח

שםיחידהיחידת משנהמיקום / זמני קבלהטלפוןדוא"ל
ראמי אבו חמדהפקולטה למדעי הרוחארכיאולוגיה
ד"ר אוהד אבודרהםהפקולטה למדעי הרוחחוג ללשון עברית
הפקולטה למדעי הרוחחוג לפילוסופיה יהודית
דסטה אבוהאיהפקולטה למדעי הרוחחוג ללשון עברית
ד"ר עודד זאב אבטהפקולטה למדעי הרוחלימודי מזרח אסיהבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן
03-6407836
ד"ר שרון אביטלהפקולטה למדעי הרוחמכון להסטוריה ופילוסופיה של המדעים
הפקולטה למדעי הרוחלימודים כלליים
ענת אבירםהפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחביה"ס למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג, חדר 309
03-6409790
רלי אבישרהפקולטה למדעי הרוחארכיאולוגיה
פרופ' איתמר אבן-זהרהפקולטה למדעי הרוחביה"ס למדעי התרבותבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 468
03-6407319
מיקה אבניהפקולטה למדעי הרוחחוג לפילוסופיה יהודית
יעל אברבוךהפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 159
03-6409421
אורלי חיה אברהםהפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 153
03-6409925
דני אברהםהפקולטה למדעי הרוחעתון אמריקה הלטינית
פרופ' רחל אברמוביץהפקולטה למדעי הרוחחוג ללימודים קלאסייםבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 354
054-6476416
ד"ר אחמד אגבאריההפקולטה למדעי הרוחחוג ללימודי הערבית והאסלאםבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 268
03-6409964
הפקולטה למדעי הרוחמכון להסטוריה ופילוסופיה של המדעיםבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 268
03-6409964
פרופ' דומניקו אגוסטיניהפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה כלליתבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 378 ב
03-6406806
שירה כרמן אגיהפקולטה למדעי הרוחחוג לספרות אנגלית ולימודים אמריקניים
ד"ר חן אדלסבורגהפקולטה למדעי הרוחמכון לחקר הספרות העבריתביה"ס למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג, חדר 307
03-6409701
הפקולטה למדעי הרוחהחוג לספרותביה"ס למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג, חדר 307
03-6409701
הפקולטה למדעי הרוחתוכנית לימודי נשים ומגדרביה"ס למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג, חדר 307
03-6409701
יערה אדלסבורגהפקולטה למדעי הרוחהחוג לספרות
פרופ' קמילה אדנגהפקולטה למדעי הרוחחוג ללימודי הערבית והאסלאםמקס ווב - ביה"ס לשפות, חדר 317
03-6409723
ד"ר מאיר [מאיר אדרעי] אדרעיהפקולטה למדעי הרוחארכיאולוגיה
054-4752076
ד"ר יפה אהרוניהפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוח
03-6407975
יובל אהרוניהפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוח
רועי נביד אהרוניהפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוח
ענת שושנה אהרןהפקולטה למדעי הרוחלימודי מזרח אסיה
שני אהרן בוזןהפקולטה למדעי הרוחמרכז דיין - לחקר המזה"ת
ד"ר שמחה אוזןהפקולטה למדעי הרוחהמרכז לחקר התפוצות ע"ש גולדשטיין-גורןקארטר - חקר בית התפוצות, חדר 3
03-6409799
ד"ר דנה אולמרטהפקולטה למדעי הרוחהחוג לספרותבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 483
03-6406954
הפקולטה למדעי הרוחתוכנית לימודי נשים ומגדרבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 483
03-6406954
פרופ' שבתאי אונגורוהפקולטה למדעי הרוחמכון להסטוריה ופילוסופיה של המדעיםבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 371
03-6409198
ד"ר סזן אונלואונןהפקולטה למדעי הרוחחוג לספרות אנגלית ולימודים אמריקניים
ענת אוסקרהפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 259
03-6407836
פרופ' עדי אופירהפקולטה למדעי הרוחמכון להסטוריה ופילוסופיה של המדעים
03-6409198
פרופ' יוחאי אופנהיימרהפקולטה למדעי הרוחהחוג לספרותבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 459
03-6405801
ד"ר אירית אורבוךהפקולטה למדעי הרוחלימודי מזרח אסיהבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 269
03-6409314
פרופ' סקוט אוריהפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה של עם ישראל
מתן אורןהפקולטה למדעי הרוחחוג למקראביה"ס למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג, חדר 313
ענבר אחיטובהפקולטה למדעי הרוחהחוג לספרות
גאיה שרה אטינגר לליולדהפקולטה למדעי הרוחארכיאולוגיה
גליה אידלשטייןהפקולטה למדעי הרוחביה"ס להסטוריה ע"ש צבי יעבץבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 484
03-6409625
נעם איזנשטייןהפקולטה למדעי הרוחחוג לפילוסופיה יהודית
פרופ' בנימין [בן] איזקהפקולטה למדעי הרוחחוג ללימודים קלאסייםבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 354d
03-6409779
פרופ' עמי איילוןהפקולטה למדעי הרוחחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקהבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 450א
03-6406438
חמוטל איינהורןהפקולטה למדעי הרוחחוג ללשון עברית
ד"ר עפרי אילניהפקולטה למדעי הרוחהחוג לספרות
אילה אילתהפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחבנין ע"ש פרץ נפתלי - הפקולטה למדעי החברה, חדר 415
03-6409536
ד"ר אורלי אלבקהפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוח
פרופ' גד יעקב [גדי] אלגזיהפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה כלליתבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 370
03-6409458
פרופ' אלעי אלוןהפקולטה למדעי הרוחחוג לפילוסופיהבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר ה450
03-6409587
טל אלוןהפקולטה למדעי הרוחתכנית הלימודים בפילוסופיה, כלכלה ומדע המדינה (פכ"מ)קארטר - חקר בית התפוצות, חדר 206
03-6409277
פרופ' יואב אלוןהפקולטה למדעי הרוחחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקהבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 451
03-6407871
ליזה אלטשולרהפקולטה למדעי הרוחמכון לחקר הספרות העברית
ד"ר נדיה אליסהפקולטה למדעי הרוחלימודים כלליים
זהבה אליעזרהפקולטה למדעי הרוחמרכז דיין - לחקר המזה"תבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 419
03-6409472
עמר אלמקייסהפקולטה למדעי הרוחחוג לתורת הספרות הכללית
ד"ר מיכאל טוביה אלעזרהפקולטה למדעי הרוחמכון להסטוריה ופילוסופיה של המדעים
ד"ר עידית אלפנדריהפקולטה למדעי הרוחהחוג לספרותבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 481ג
03-6408711
הפקולטה למדעי הרוחלימודים כללייםבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 481ג
03-6408711
ד"ר דלית אלפרוביץהפקולטה למדעי הרוחחוג לספרות אנגלית ולימודים אמריקנייםמקס ווב - ביה"ס לשפות, חדר 509
ענת אלקלעיהפקולטה למדעי הרוחחוג למקרא
הפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה של עם ישראל
יובל אמירהפקולטה למדעי הרוחארכיאולוגיה
ד"ר אביב אמיתהפקולטה למדעי הרוחשפה וספרות צרפתיתמקס ווב - ביה"ס לשפות, חדר 304
03-6409786
שרונה אמיתיהפקולטה למדעי הרוחהמרכז לחקר התפוצות ע"ש גולדשטיין-גורןקארטר - חקר בית התפוצות
03-6407917
אליה אמסלםהפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה כללית
הפקולטה למדעי הרוחלימודי מזרח אסיה
ד"ר אהרון [ארי] אנגלברגהפקולטה למדעי הרוחביה"ס לפילוסופיה
נווה אנושהפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה כללית
שרון אס זיוהפקולטה למדעי הרוחהחוג לספרות
פרופ' דוד אסףהפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה של עם ישראלקארטר - חקר בית התפוצות, חדר 308
03-6406737
ד"ר אלה אסף שפיירהפקולטה למדעי הרוחארכיאולוגיה
רועי אסקירההפקולטה למדעי הרוחחוג לפילוסופיה
פרופ' אדם אפטרמןהפקולטה למדעי הרוחחוג לפילוסופיה יהודיתביה"ס למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג, חדר 301א
2092 (פנימי)
שרה הדס אפלהפקולטה למדעי הרוחהמרכז לחקר התפוצות ע"ש גולדשטיין-גורןקארטר - חקר בית התפוצות, חדר 318
03-6409799
אדם אפלהפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 132
03-6409220
צאלה אפרסוףהפקולטה למדעי הרוחלימודים כללייםבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 360A
03-6405046
עידו אפשטייןהפקולטה למדעי הרוחחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה
נעם אקרמןהפקולטה למדעי הרוחלימודים כלליים
דנה אקרפלדהפקולטה למדעי הרוחמכון וחוג לארכיאולוגיהבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 224
03-6409023
איתמר [איתמר ארב] ארבהפקולטה למדעי הרוחמכון להסטוריה ופילוסופיה של המדעים
עדי דבורה ארבוסמןהפקולטה למדעי הרוחמכון ללימודים מתקדמיםבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 467
03-6409579
פרופ' בנימין ארבלהפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה כלליתבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן
03-6409785
ד"ר אילנה ארבלהפקולטה למדעי הרוחתכנית הלימודים בפילוסופיה, כלכלה ומדע המדינה (פכ"מ)בית משה שרת למדעי החינוך
הפקולטה למדעי הרוחמכון להסטוריה ופילוסופיה של המדעיםבית משה שרת למדעי החינוך
ד"ר מיכל ארבל תורהפקולטה למדעי הרוחהחוג לספרותבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 483
03-6405240
פרופ' יורם ארדרהפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה של עם ישראלקארטר - חקר בית התפוצות
03-6409021
אברהם ארואטיהפקולטה למדעי הרוחחוג ללימודים קלאסייםבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 357
הפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה כלליתבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 357
פרופ' יואב אריאלהפקולטה למדעי הרוחלימודי מזרח אסיהמקס ווב - ביה"ס לשפות, חדר 316
ד"ר ננה אריאלהפקולטה למדעי הרוחהחוג לספרות
1285 (פנימי)
הפקולטה למדעי הרוחלימודים כלליים
1285 (פנימי)
ד"ר חנן אריאלהפקולטה למדעי הרוחחוג ללשון עבריתביה"ס למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג, חדר 114
פרופ' מירה אריאלהפקולטה למדעי הרוחחוג לבלשנותמקס ווב - ביה"ס לשפות, חדר 406
03-6405021
ד"ר נוגה אריאל גלורהפקולטה למדעי הרוחלימודים כלליים
3896 (פנימי)
פרופ' חגי ארליךהפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 408
03-6407299
נטע ארליךהפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה של עם ישראל
ד"ר אמיר אשורהפקולטה למדעי הרוחחוג לפילוסופיה יהודית
0000 (פנימי)
איתי אשורהפקולטה למדעי הרוחחוג לפילוסופיה
אסתי אשכנזי פיליפהפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוח
ד"ר אהובה [אוביק] אשמןהפקולטה למדעי הרוחחוג למקראביה"ס למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג
03-6409077
דני אשרהפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוח
03-6409220
עמית אתיההפקולטה למדעי הרוחארכיאולוגיה
ד"ר אורן יעקב באדרהפקולטה למדעי הרוחמכון להסטוריה ופילוסופיה של המדעים
פרופ' טובה באריהפקולטה למדעי הרוחהחוג לספרותביה"ס למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג
ד"ר אלמוג בהרהפקולטה למדעי הרוחהחוג לספרות
פרופ' גדעון בוהקהפקולטה למדעי הרוחחוג לפילוסופיה יהודיתביה"ס למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג, חדר 404
03-6409790
הפקולטה למדעי הרוחביה"ס לפילוסופיהביה"ס למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג, חדר 404
03-6409790
הפקולטה למדעי הרוחביה"ס להסטוריה ע"ש צבי יעבץביה"ס למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג, חדר 404
03-6409790
זהר בוזגלוהפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה של עם ישראל
ד"ר אירינה [אירנה] בוטוויניקהפקולטה למדעי הרוחחוג לבלשנותמקס ווב - ביה"ס לשפות, חדר 411
03-6405894

עמודים

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>