אלפון הפקולטה למדעי הרוח

שםיחידהיחידת משנהמיקום / זמני קבלהטלפוןדוא"ל
ד"ר אוהד אבודרהםהפקולטה למדעי הרוחחוג ללשון עברית
ד"ר עודד זאב אבטהפקולטה למדעי הרוחלימודי מזרח אסיהבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן
03-6407836
ד"ר שרון אביטלהפקולטה למדעי הרוחלימודים כלליים
ענת אבירםהפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחביה"ס למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג, חדר 309
03-6409790
רלי רחל אבישרהפקולטה למדעי הרוחארכיאולוגיה
פרופ' איתמר אבן-זהרהפקולטה למדעי הרוחביה"ס למדעי התרבותבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 468
03-6407319
ניל אבנדהפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה כללית
מיקה אבניהפקולטה למדעי הרוחחוג לפילוסופיה יהודית
יעל אברבוךהפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 159
03-6409421
דני אברהםהפקולטה למדעי הרוחעתון אמריקה הלטינית
פרופ' רחל אברמוביץהפקולטה למדעי הרוחחוג ללימודים קלאסייםבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 477
03-6406994
ד"ר אחמד אגבאריההפקולטה למדעי הרוחחוג ללימודי הערבית והאסלאםבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 268
03-6409964
הפקולטה למדעי הרוחמכון להסטוריה ופילוסופיה של המדעיםבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 268
03-6409964
פרופ' דומניקו אגוסטיניהפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה כלליתבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 378 ב
03-6406806
פרופ' יוסף [יוסקה] אגסיהפקולטה למדעי הרוחחוג לפילוסופיהבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 363
4072 (פנימי)
ד"ר חן אדלסבורגהפקולטה למדעי הרוחמכון לחקר הספרות העבריתביה"ס למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג, חדר 307
03-6409701
הפקולטה למדעי הרוחהחוג לספרותביה"ס למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג, חדר 307
03-6409701
יערה אדלסבורגהפקולטה למדעי הרוחהחוג לספרות
פרופ' קמילה אדנגהפקולטה למדעי הרוחחוג ללימודי הערבית והאסלאםמקס ווב - ביה"ס לשפות, חדר 317
03-6409723
ד"ר מאיר [מאיר אדרעי] אדרעיהפקולטה למדעי הרוחארכיאולוגיהקארטר - חקר בית התפוצות, חדר 305
קרין אהרוניהפקולטה למדעי הרוחחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה
רועי אהרוניהפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוח
ענת שושנה אהרןהפקולטה למדעי הרוחלימודי מזרח אסיה
ד"ר שמחה אוזןהפקולטה למדעי הרוחהמרכז לחקר התפוצות ע"ש גולדשטיין-גורןקארטר - חקר בית התפוצות, חדר 3
03-6409799
רות אוליןהפקולטה למדעי הרוחהיחידה ללימודי שפות
ד"ר דנה אולמרטהפקולטה למדעי הרוחהחוג לספרותבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 483
03-6406954
פרופ' שבתאי אונגורוהפקולטה למדעי הרוחמכון להסטוריה ופילוסופיה של המדעיםבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 371
03-6409198
אמיר אונליהפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוח
ענת אוסקרהפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 259
03-6407836
פרופ' עדי אופירהפקולטה למדעי הרוחמכון להסטוריה ופילוסופיה של המדעים
03-6409198
פרופ' יוחאי אופנהיימרהפקולטה למדעי הרוחהחוג לספרותבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 459
03-6405801
ד"ר אירית אורבוךהפקולטה למדעי הרוחלימודי מזרח אסיהבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 269
03-6409314
פרופ' מיכל אורון ברטובהפקולטה למדעי הרוחהחוג לספרותבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן
03-6406412
ד"ר סקוט אוריהפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה של עם ישראל
מתן אורןהפקולטה למדעי הרוחחוג למקראביה"ס למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג, חדר 313
הדר אזרדהפקולטה למדעי הרוחארכיאולוגיהבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן
ענבר אחיטובהפקולטה למדעי הרוחהחוג לספרות
שי אטרהפקולטה למדעי הרוחחוג לפילוסופיה
גליה אידלשטייןהפקולטה למדעי הרוחביה"ס להסטוריה ע"ש צבי יעבץבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 484
03-6409625
נעם איזנשטייןהפקולטה למדעי הרוחחוג לפילוסופיה יהודית
פרופ' בנימין [בן] איזקהפקולטה למדעי הרוחחוג ללימודים קלאסייםבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 354d
03-6409779
פרופ' עמי איילוןהפקולטה למדעי הרוחחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקהבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 450א
03-6406438
חמוטל איינהורןהפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוח
אילה אילתהפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחבנין ע"ש פרץ נפתלי - הפקולטה למדעי החברה, חדר 415
03-6409536
כרמן אלברגהפקולטה למדעי הרוחמכון וחוג לארכיאולוגיה
פרופ' גד יעקב [גדי] אלגזיהפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה כלליתבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 370
03-6409458
אלונה אלויירוהפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 150
03-6409453
פרופ' אלעי אלוןהפקולטה למדעי הרוחחוג לפילוסופיהבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר ה450
03-6409587
טל אלוןהפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחקארטר - חקר בית התפוצות, חדר 206
03-6409277
פרופ' יואב אלוןהפקולטה למדעי הרוחחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקהבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 451
03-6407871
ד"ר משה אלחנתיהפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוח
ליזה אלטשולרהפקולטה למדעי הרוחמכון לחקר הספרות העברית
ד"ר נדיה אליסהפקולטה למדעי הרוחלימודים כלליים
זהבה אליעזרהפקולטה למדעי הרוחמרכז דיין - לחקר המזה"תבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 419
03-6409472
ד"ר מיכאל טוביה אלעזרהפקולטה למדעי הרוחמכון להסטוריה ופילוסופיה של המדעים
ד"ר עידית אלפנדריהפקולטה למדעי הרוחהחוג לספרותבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 481ג
03-6408711
ד"ר דלית אלפרוביץהפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחמקס ווב - ביה"ס לשפות, חדר 509
ענת אלקלעיהפקולטה למדעי הרוחחוג למקרא
יובל אמירהפקולטה למדעי הרוחארכיאולוגיה
ד"ר אביב אמיתהפקולטה למדעי הרוחשפה וספרות צרפתיתמקס ווב - ביה"ס לשפות, חדר 304
03-6409786
ד"ר אהרון [ארי] אנגלברגהפקולטה למדעי הרוחביה"ס לפילוסופיהחדר בתיאו
שרון אס זיוהפקולטה למדעי הרוחהחוג לספרות
פרופ' דוד אסףהפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה של עם ישראלקארטר - חקר בית התפוצות, חדר 308
03-6406737
ד"ר אלה אסף שפיירהפקולטה למדעי הרוחארכיאולוגיה
פרופ' אדם אפטרמןהפקולטה למדעי הרוחחוג לפילוסופיה יהודיתביה"ס למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג, חדר 301א
2092 (פנימי)
שרה הדס אפלהפקולטה למדעי הרוחהמרכז לחקר התפוצות ע"ש גולדשטיין-גורןקארטר - חקר בית התפוצות, חדר 318
03-6409799
אדם אפלהפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 132
03-6409220
צאלה אפרסוףהפקולטה למדעי הרוחלימודים כללייםבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 360A
03-6405046
עידו אפשטייןהפקולטה למדעי הרוחחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה
עדי דבורה ארבוסמןהפקולטה למדעי הרוחמכון ללימודים מתקדמיםבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 467
03-6409579
פרופ' בנימין ארבלהפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה כלליתבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן
03-6409785
ד"ר אילנה ארבלהפקולטה למדעי הרוחמכון להסטוריה ופילוסופיה של המדעיםבית משה שרת למדעי החינוך
ד"ר מיכל ארבל תורהפקולטה למדעי הרוחהחוג לספרותבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 483
03-6405240
פרופ' יורם ארדרהפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה של עם ישראלקארטר - חקר בית התפוצות
03-6409021
אברהם ארואטיהפקולטה למדעי הרוחחוג ללימודים קלאסייםבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 357
גיא ארזהפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה כללית
פרופ' יואב אריאלהפקולטה למדעי הרוחלימודי מזרח אסיהמקס ווב - ביה"ס לשפות, חדר 316
ד"ר ננה אריאלהפקולטה למדעי הרוחהחוג לספרות
1285 (פנימי)
הפקולטה למדעי הרוחלימודים כלליים
1285 (פנימי)
ד"ר חנן אריאלהפקולטה למדעי הרוחחוג ללשון עבריתביה"ס למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג, חדר 114
פרופ' מירה אריאלהפקולטה למדעי הרוחחוג לבלשנותמקס ווב - ביה"ס לשפות, חדר 406
03-6405021
ד"ר נוגה אריאל גלורהפקולטה למדעי הרוחלימודים כלליים
3896 (פנימי)
פרופ' חגי ארליךהפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוחבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 408
03-6407299
ד"ר אמיר אשורהפקולטה למדעי הרוחחוג לפילוסופיה יהודית
0000 (פנימי)
איתי אשורהפקולטה למדעי הרוחחוג לפילוסופיה
ד"ר אהובה [אוביק] אשמןהפקולטה למדעי הרוחחוג למקראביה"ס למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג
03-6409077
דני אשרהפקולטה למדעי הרוחמנהלת הפקולטה למדעי הרוח
03-6409220
עדי באער מדרנוהפקולטה למדעי הרוחחוג לבלשנותמקס ווב - ביה"ס לשפות, חדר 407
פרופ' טובה באריהפקולטה למדעי הרוחהחוג לספרותביה"ס למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג
ד"ר אלמוג בהרהפקולטה למדעי הרוחהחוג לספרות
פרופ' גדעון בוהקהפקולטה למדעי הרוחחוג לפילוסופיה יהודיתביה"ס למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג, חדר 404
03-6409790
הפקולטה למדעי הרוחביה"ס לפילוסופיהביה"ס למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג, חדר 404
03-6409790
הפקולטה למדעי הרוחביה"ס להסטוריה ע"ש צבי יעבץביה"ס למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג, חדר 404
03-6409790
זהר בוזגלוהפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה של עם ישראל
ד"ר אירינה [אירנה] בוטוויניקהפקולטה למדעי הרוחחוג לבלשנותמקס ווב - ביה"ס לשפות, חדר 411
03-6405894
איתי בוטנויזרהפקולטה למדעי הרוחחוג להסטוריה כללית
ד"ר איתן בולוקןהפקולטה למדעי הרוחלימודי מזרח אסיהבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן
ענבר בונדיהפקולטה למדעי הרוחלימודים כלליים
מיכל בונדיהפקולטה למדעי הרוחהחוג לספרותבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 188
03-6406708
הפקולטה למדעי הרוחמכון גרמניבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 188
03-6406708
פרופ' אסתר בורוכובסקיהפקולטה למדעי הרוחלימודי התרבות העבריתביה"ס למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג
פרופ' דרור בורשטייןהפקולטה למדעי הרוחהחוג לספרותביה"ס למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג, חדר 305
הפקולטה למדעי הרוחלימודים כללייםביה"ס למדעי היהדות ע"ש חיים רוזנברג, חדר 305
ד"ר שלמית בזרנוהפקולטה למדעי הרוחלימודי מזרח אסיהבנין מדעי הרוח ע"ש יצחק ורוזה גילמן, חדר 25
פרופ' גדעון ביגרביה"ס לסביבהחוג לגיאוגרפיההחוג לגאוגרפיה וסביבת האדם
03-6405220
פרופ' שלמה בידרמןהפקולטה למדעי הרוחחוג לפילוסופיהמקס ווב - ביה"ס לשפות, חדר 310
03-6406338
ד"ר דוד אלכס בייליהפקולטה למדעי הרוחלימודים כלליים

עמודים

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>